Project Planning

Stelt in opdracht van de opdrachtgever een projectplan, projectbegroting, operationele planning op, zorgt voor formele accordering van deze documenten en de opvolging tijdens de gehele projectcyclus.Werkt volgens procedures en richtlijnen voor projectmatig werken van de klantorganisatie, neemt initiatieven die leiden tot optimalisatie van de (primaire) processen en optimaal gebruik en inzet van het (operationeel) systeem.