Een diervriendelijk Waasmunster streeft ernaar:

Door de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ bij naam te noemen, toont de gemeente aan dat ze belang hecht aan de dierenwelzijnsproblematiek.
Dit houdt niet in dat er extra agenten moeten aangeworven worden. Wel dat één of twee politiemensen per zone zich verdiepen in de dierenwelzijnswetgeving, info geven, antwoorden op vragen en toezien op de naleving van die wetten. De “dierenagent” is hét aanspreekpunt bij uitstek voor de inwoners voor problemen en klachten i.v.m. dierenwelzijn in de stad of gemeente. Het is dus zeker niet zo dat permanent 24u op 24u dergelijke ambtenaar voorhanden moet zijn in de schoot van het korps. Er is echter wel behoefte aan een beperkte specialisatie binnen het korps. Momenteel kunnen klachten over dierenwelzijn niet altijd op de gepaste wijze afgehandeld worden, o.a. omwille van een gebrek aan tijd of kennis omtrent de materie.
a. om op systematische wijze zwerfkatten te laten steriliseren en voor de uitvoering hiervan voldoende subsidies te voorzien b. om deze actie te ondersteunen met een jaarlijkse informatiecampagne die de mensen moet overtuigen om ook hun eigen (huis)katten te laten steriliseren Volgens wetenschappelijk onderzoek is sterilisatie van zwerfkatten zowel de meest efficiënte als de meest diervriendelijke manier om het probleem op te lossen. Zwerfkatten vormen namelijk een probleem dat zichzelf niet oplost en dat integendeel steeds erger wordt. Hoe langer men wacht om het zwerfkattenprobleem op een diervriendelijke manier aan te pakken, hoe meer zwerfkatten er bijkomen en hoe meer het de stad of gemeente uiteindelijk zal kosten. De overeenkomst met een dierenasiel/zwerfkattenproject heeft als doel het waarborgen van het vangen, opvangen en terugplaatsen van zwerfkatten. 43 Limburgse gemeenten voeren intussen een diervriendelijk zwerfkattenbeleid.
De dierenasielen krijgen in hoge mate te maken met slachtoffers van het broodfokcircuit. Burgers zijn vaak niet op de hoogte dat deze winstgevende activiteit ten koste gaat van een normale socialisatie van de pups en het welzijn van de moederdieren en het kroost dat te vroeg van de moeder gescheiden in ernstige mate schaadt. Mensen die interesse hebben in de aanschaf van een hond moeten goed ingelicht worden van de valstrikken van impulsieve aanschaf bij een fokker die meer als 3 rassen aanbiedt.
a. om voldoende uitlaatplaatsen te voorzien voor honden en plaatsen waar honden los kunnen rondlopen.
b. om gratis hondenpoepzakjes te voorzien Overlast door hondenpoep kan worden opgelost door voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen te voorzien waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
Ondanks het verbod op de verkoop van honden en katten op markten en beurzen blijven impulsaankopen van andere gezelschapsdieren (knaagdieren, vogels,..) een probleem.
a. door zich aan te sluiten bij een erkend dierenasiel binnen het provinciaal opvangplan dat ook beschikt over de nodige vergunningen voor opvangen van dieren.
In het kader van het Provinciaal opvangplan rondzwervende dieren, zet het Limburgse provinciebestuur zich sinds 1997 in voor het wel en wee van rondzwervende honden en katten in Limburg.Het Limburgse grondgebied werd, in overleg met de gemeenten en de asielen én in functie van de opvangcapaciteit, ingedeeld in opvanggebieden, elk met een erkend dierenasiel. Tussen de asielen en de participerende gemeenten werden afspraken gemaakt die werden vastgelegd in een serviceovereenkomst. In de afgelijnde opvanggebieden worden gevonden dieren overgebracht naar het asiel dat in de desbetreffende regio ligt. In die asielen kunnen bovendien enkel de gemeenten terecht die een structurele bijdrage in de werkingskosten van het asiel van hun opvanggebied goedkeurden. Het totale bedrag wordt telkens doorgestort aan de betreffende asielen . Die jaarlijkse bijdragen van de gemeenten dekken ongeveer 25% van de werkingskosten van de dierenasielen
b. door een samenwerking aan te gaan met een opvangcentrum voor andere ronddolende dieren als honden en katten.
Om de veiligheid op de openbare weg te garanderen is het belangrijk dat een gemeente een samenwerking heeft met een erkend opvangcentrum dat beschikt over de nodige erkenningen en vergunningen en bij interventies bij onbeheerde of ronddolende dieren deskundige medewerkers kan inzetten die met professionele interventiematerialen zijn uitgerust en voor de uitvoering van hun taak verzekerd zijn en beschikken over de nodige verplichte signalisatie (o.a. hun kledij aangepast per ‘klasse’ voor elke openbare weg, signalisatie van de voertuigen, enz.).
c. door een samenwerking aan te gaan met een dierenvereniging die de nodige erkenning en vergunningen heeft voor het vangen van ronddolende honden (of andere diersoorten).
De dierenasielen aangesloten bij het provinciaal opvangplan voorzien in een geïntegreerde aanpak. Zij bedienen de gemeenten voor de zwerfkattenaanpak, met als voordeel dat tamme katten via het dierenasiel herplaatst kunnen worden wat tot afname van de zwerfkattenpopulatie laat. Het asiel verzorgt een 24/24u service aan de politiezone voor het vangen van loslopende honden. Deze worden meteen ondergebracht in het dierenasiel waar de eigenaar ze kan ophalen of van waaruit ze herplaatst kunnen worden. Het dierenasiel voorziet tenslotte in de opvang van niet alleen ronddolende honden maar ook in de opvang van afstandshonden en gevonden tamme katten en afstandskatten. De herplaatste dieren zijn bij herplaatsing steeds in orde (gechipt, geregistreerd, Europees paspoort, vaccinaties, sterilisaties/castraties, ... . Door een zeer nauwe samenwerking tussen de erkende dierenasielen van het provinciaal opvangplan is de kans veel groter op hereniging met het baasje. Ook bij probleemsituaties wordt onderling gezocht naar oplossingen. Omwille van de gecoördineerde en geïntegreerde aanpak pleit de provincie voor een aansluiting bij een erkend dierenasiel dat tegemoet komt in de aanpak van de zwerfkatten, de ronddolende honden en de opvang van tamme katten. Zorg als gemeente steeds voor een partner die in orde is inzake de nodige erkenningen (voor de opvang van dieren) en vergunningen (transport, veiligheid, signalisatie,…. bij het ophalen en voorzien in tijdelijke opvang van ronddolende dieren.
De vegetarische keuken heeft stilaan zijn ingang in restaurants gevonden. Ook marktonderzoek toont aan dat vegetarische producten steeds populairder worden. Ongeveer de helft van de Belgen koopt regelmatig specifiek vegetarische producten.